Yazar caner Yorum Yaz

Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı

GENEL BİLGİ
Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı, 2006 yılında Anadolu Üniversitesi ile Adalet Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı ve Yargıtay Başkanlığı arasında yapılan protokoller uyarınca görevli meslek memurları için açılan meslek eğitimi önlisans programıdır.PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER
Bu programda okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin, programa devam hakları, yasal yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla 4 yıldır. 4. yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin kaydı silinir ve fakülte ile ilişkileri kesilir.

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Dersler

1. Sınıf
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
1099 Temel Bilgi Teknolojiler 4+0 6,0
1161 Anayasa Hukuku 6+0 9,0
1410 Hukuka Giriş 6+0 9,0
1443 Halkla İlişkiler ve İletişim 6+0 12,0
1475 Medeni Usul Hukuku 4+0 6,0
1476 Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku 4+0 6,0
1477 Kalem Mevzuatı 4+0 6,0
Yabancı Dil Dersleri
1216/A (Alm) Almanca 4+0 6,0
1216/F (Fra) Fransızca 4+0 6,0
1216/İ (İng) İngilizce 4+0 6,0
2. Sınıf
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
2232 Türk Dili 4+0 6,0
2252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4+0 6,0
2447 İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 6+0 12,0
2448 Ceza Muhakemesi Hukuku 6+0 12,0
2478 İnfaz Hukuku 4+0 6,0
2479 İcra İflas Hukuku 6+0 9,0
2480 Devlet Memurları Hukuku 6+0 9,0
Etiketler : , Açıköğretim Fakültesi
Yazar caner Yorum Yaz

Bankacılık ve Sigortacılık

GENEL BİLGİ
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı, 1993 yılında Açıköğretim Sisteminin yeniden yapılandırılması ile Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan bir programdır. Bu bölümden mezun olanlar Bankacılık ve Sigortacılık alanında özel ve kamu kuruluşlarında alanları ile ilgili çalışabilmektedirler.
PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER

Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ
Bu program, bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programda bankacılık ve sigortacılığın yanı sıra mevzuatla ilgili dersler de yer almaktadır.
SUNULAN OLANAKLAR
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüz yüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.
Dersler

1. Sınıf
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
1001 Genel Muhasebe 6+0 9,0
1002 Genel İşletme 6+0 9,0
1003 Davranış Bilimlerine Giriş 6+0 9,0
1005 İktisada Giriş 6+0 9,0
1007 Genel Matematik 6+0 9,0
1099 Temel Bilgi Teknolojileri 4+0 6,0
1410 Hukuka Giriş 6+0 9,0
Yabancı Dil Dersleri
1216/A (Alm) Almanca 4+0 6,0
1216/F (Fra) Fransızca 4+0 6,0
1216/İ (İng) İngilizce 4+0 6,0
2. Sınıf
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
2064 İstatistik 6+0 9,0
2116 Banka ve Sigorta Muhasebesi 6+0 9,0
2126 Banka ve Sigorta Hukuku 6+0 6,0
2129 Banka ve Sigorta Pazarlaması 6+0 9,0
2232 Türk Dili 4+0 6,0
2252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4+0 6,0
2411 Sigortacılık Uygulamaları 6+0 6,0
2412 Bankacılık Uygulamaları 6+0 9,0
Etiketler : , Açıköğretim Fakültesi
Yazar caner Yorum Yaz

Bilgi Yönetimi

GENEL BİLGİ

Bilgi Yönetimi Önlisans Programı, 2001 yılında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan bir programdır. Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Anadolu Üniversitesi’nde yaygın eğitim alanında diplomaya yönelik ve tamamen internete dayalı bir program olarak açılmıştır.Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olarak nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır.

PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER

Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Programın 1. ve 2. sınıfında toplam 16 ders okutulmaktadır. Bunların 12’si tamamen internet üzerinden verilmektedir. Her ders 25 üniteden oluşmakta ve her hafta internet üzerinden bir ünite yayınlanmaktadır. Yayınlanan üniteler bütünleme sınavı sonuna kadar yayında kalmaktadır.

Örgün staj olanağı olmayan öğrencilere işletme deneyimi kazandırmak amacıyla şirket benzetimi yapılmıştır. Derslerin anlatımı ve gerçek hayat problemlerine yönelik uygulamaların yapımı sanal şirket üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Açıköğretim sisteminden farklı olarak öğrencilere her hafta bir dersten ödev verilmekte ve ödev notu ortalaması başarı ortalamalarını %20 etkilemektedir.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ
Bilgi Yönetimi Önlisans Programının amacı öğrencilerine; işletmelerde bilgiye dayalı sorunlara etkin çözümler üretme, internet ortamında girişimcilik ve iş yönetimi, güncel uygulama yazılımlarında uzmanlaşma, internete dayalı kurumsal iletişim ve birlikte çalışma ile üretkenliği arttıracak büro uygulamaları geliştirme becerilerini kazandırmatır.Program, diğer AÖF programları gibi uzaktan eğitim amacına hizmet etmekte, ancak diğerlerinden farklı olarak temel eğitim internete dayalı olarak yapılmaktadır. Bu program aynı zaman Batı Avrupa Programı içerisinde yer almış dolayısıyla yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına da bu eğitim imkanı tanınmıştır.
SUNULAN OLANAKLAR
BYÖP kayıtlı öğrencilere lisanslı yazılımlar, ekran videoları ve yardımcı kitaplar gönderilmektedir. İnternet üzerinden yayınlanan her ders için günde 4 saat, haftada 20 saat olmak üzere akademik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Programda yer alan tüm dersler için Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev alan 60 akademik danışman destek vermektedir. Akademik danışmanlık hizmetleri E-mektup aracılığıyla danışmana erişmek, dersin forumuna katılmak, canlı sohbet odalarına katılmak olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Ayrıca yedi gün, günde 15 saat öğrencilerin teknik konulardaki sorunlarına yardımcı olmak amacıyla online olarak destek hizmeti verilmektedir.
Dersler

1. Sınıf
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
1099 Temel Bilgi Teknolojileri 4+0 6,0
1397 İşletim Sistemleri 4+4 9,0
1398 Masaüstü Yayıncılık 4+4 9,0
1399 İşlem Tabloları 4+4 9,0
1400 Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma 4+4 6,0
1401 Çoklu Ortam Uygulamaları 4+4 9,0
1433 Tanıtım ve Pazarlama Araçları 4+4 6,0
Yabancı Dil Dersleri
1216/A (Alm) Almanca 4+0 6,0
1216/F (Fra) Fransızca 4+0 6,0
1216/İ (İng) İngilizce 4+0 6,0
2. Sınıf
Kod Ders Adı ve Şubeler Saat ECTS Kredisi
2232 Türk Dili 4+0 6,0
2252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4+0 6,0
2402 Kurumsal Bilgi Yönetimi 4+4 9,0
2404 İnternet Bilişim Hizmetleri 4+4 6,0
2405 Veritabanı Yönetim Sistemleri 4+4 9,0
2406 Planlama ve Denetleme Araçları 4+4 9,0
2407 Ofis Uygulamaları Geliştirme 4+4 9,0
2408 Grafik Uygulamaları 4+4 6,0
Etiketler : , Açıköğretim Fakültesi
Yazar caner Yorum Yaz

Büro Yönetimi

GENEL BİLGİBüro Yönetimi ve Sekreterlik Önlisans Programı, 1993 yılında Açıköğretim Sisteminin yeniden yapılandırılması ile Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan bir programdır. Bu bölümden mezun olanlar Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

PROGRAM HAKKINDA BİLGİLER

Bu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ

Bu program, sekreterlik mesleği başta olmak üzere büro yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, ağırlıklı olarak sekreterlikte bilgisayar kullanımı, büro yönetimi, yönetici sekreterliği, iş yazışmaları, işletmecilik bilgisi konularını kapsamaktadır.

SUNULAN OLANAKLAR

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.

Etiketler : , Açıköğretim Fakültesi
Yazar caner Yorum Yaz

Deniz Kuvvetleri

GENEL BİLGİ
Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi Önlisans Programı, 2004-2005 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan protokol uyarınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli personel için açılan meslek eğitimi önlisans programdır.PROGRAM HAKKINDA BİLGİLERBu programda okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin, programa devam hakları, yasal yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla 4 yıldır. 4. yılın sonunda başarısız olan öğrencileri kaydı silinir ve fakülte ile ilişkileri kesilir.

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ
Bu program, Deniz Kuvvetlerinde görevli; astsubaylıktan subaylığa geçenler ile astsubaylardan en az lise ve dengi okul mezunu olanların 2 yıllık yüksekokul mezunu olmalarını sağlamak amacıyla açılmıştır.
SUNULAN OLANAKLAR
Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.
Etiketler : , Açıköğretim Fakültesi
Yazar caner Yorum Yaz

Dış Ticaret Programı

GENEL BİLGİ
Dış Ticaret Önlisans Programı, 1993 yılında Açıköğretim Sisteminin yeniden yapılandırılması ile Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan bir programdır. Bu bölümden mezun olanlar kamu ve özel kuruluşlarda alanları ile ilgili çalışabilmektedirler.PROGRAM HAKKINDA BİLGİLERBu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ
Bu program, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarına kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefleyen bu programda, dış ticaret işlemleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı gibi dersler yer almaktadır.
SUNULAN OLANAKLAR
Dış Ticaret Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.
Etiketler : , Açıköğretim Fakültesi
Yazar caner Yorum Yaz

Ev İdaresi

GENEL BİLGİ
Ev İdaresi Önlisans Programı, 1992 yılında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan bir programdır.PROGRAM HAKKINDA BİLGİLERBu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ
Bu program ev, aile ve bireyin sahip olduğu kaynakları amaca en uygun şekilde kullanma bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Programda ev ekonomisi, tüketici bilinci ve davranışı, ev araçları gibi dersler yer almaktadır.
SUNULAN OLANAKLAR
Ev İdaresi Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.
Etiketler : , Açıköğretim Fakültesi
Yazar caner Yorum Yaz

Halkla İlişkiler

GENEL BİLGİ
Halkla İlişkiler Önlisans Programı, 1993 yılında Açıköğretim Sisteminin yeniden yapılandırılması ile Açıköğretim Fakültesi bünyesinde açılan bir programdır. Bu bölümden mezun olanlar özel ve kamu sektöründe halkla ilişkiler elemanı olarak çalışabilmektedirler.PROGRAM HAKKINDA BİLGİLERBu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ
Bu program, günümüzde önemi gittikçe artmakta olan halkla ilişkilerin kamu ve özel sektöre en iyi şekilde eleman yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu programın ders içeriğinde halkla ilişkilerde iletişim, halkla ilişkilerde ortam ve araçlar, davranış bilimleri, iknacı konuşma gibi uygulamayı gerektiren dersler yer almaktadır.
SUNULAN OLANAKLAR
Halkla İlişkiler Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.
Etiketler : , Açıköğretim Fakültesi
Yazar caner Yorum Yaz

Hava Kuvvetleri

GENEL BİLGİ
Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi Önlisans Programı, 2004 Öğretim Yılında Anadolu Üniversitesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan protokol uyarınca Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli personel için açılan meslek eğitimi önlisans programdır.PROGRAM HAKKINDA BİLGİLERBu programda okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin, programa devam hakları, yasal yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla 4 yıldır. 4. yılın sonunda başarısız olan öğrencileri kaydı silinir ve fakülte ile ilişkileri kesilir.

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ
Bu program, Hava Kuvvetlerinde görevli; astsubaylıktan subaylığa geçenler ile astsubaylardan en az lise ve dengi okul mezunu olanların 2 yıllık yüksekokul mezunu olmalarını sağlamak amacıyla açılmıştır.SUNULAN OLANAKLAR

Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.
Etiketler : , Açıköğretim Fakültesi
Yazar caner Yorum Yaz

İlahiyat Programı

GENEL BİLGİ
İlahiyat Önlisans Programı, Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 1998 yılında açılan bir programdır.PROGRAM HAKKINDA BİLGİLERBu bölümde okutulan dersler yıllıktır ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, yılda üç kez oturumlu olarak sınavlara katılmaktadırlar. Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca kendi alanlarında örgün öğretim veren programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

AMAÇ
Bu program, lâik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile kişilerin ilahiyat alanındaki bilgilerini arttırmak amacıyla açılmıştır.
SUNULAN OLANAKLAR
İlahiyat Önlisans Programında öğrenim gören öğrencilerin temel öğrenme materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarına destek olmak amacı ile derslere ilişkin televizyon yayınları da programda yer almaktadır. Programdaki bazı temel dersler için Akademik Danışmanlık (yüzyüze eğitim) hizmeti sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca internet üzerinden destek hizmeti alarak e-öğrenme uygulamalarından (e-kitap, e-televizyon, e-sınav, e-alıştırma ve e-danışmanlık) yararlanabilmektedirler.
Etiketler : , Açıköğretim Fakültesi